Làm thế nào để ‘SOP’ của bạn nổi bật

Làm thế nào để SOP (Statement of Purpose) của bạn nổi bật   “Một người không có mục đích cũng giống như một con tàu không có bánh lái.” Đây là câu nói nổi tiếng của Thomas Carlyle về tầm quan trọng của mục tiêu trong cuộc sống. Câu nói này được sửa lại theo chủ...

Tại sao lại học Du lịch Quốc tế?

Tại sao lại học Du lịch Quốc tế?   ‘Du lịch là ngành công nghiệp toàn cầu cần lực lượng lao động có trình độ tốt hơn’ Ngày nay, sinh viên Quốc tế có nhiều chọn lựa thú vị hơn và mở rộng hơn bao giờ hết để học về du lịch. Các trường giáo dục cao của Vương Quốc Anh...