Target Student Media Limited

Đăng ký tại Anh. Số Công ty: 8679918

Địa chỉ đăng ký:  476 St Albans Rd, Watford, Herts, WD24 6QU, United Kingdom.

ĐT: +44 (0)208 2421534
Email: info@targetstudentmedia.com
Web: www.targetstudentmedia.com

Target Student Media Ltd

Registered in England.Company no: 8679918
Reg. office: 476 St Albans Rd, Watford, Herts,
WD24 6QU, United Kingdom.

9 + 8 =

Du Học thuộc sở hữu và được điều hành bởi Target Student Media Ltd.

Chúng tôi tạo ra những trang web thân thiện với người dùng chuyên cung cấp thông tin về giáo dục ở nước ngoài cho các sinh viên từ những thị trường cụ thể.

Những đóng góp đáng kể từ các sinh viên quốc tế thực thụ có nghĩa là phương tiện truyền thông của chúng tôi thú vị và phù hợp, và việc chúng tôi vận dụng các phương tiện truyền thông xã hội giúp đảm bảo rằng độc giả có thể dễ dàng xem, thưởng thức và chia sẻ sản phẩm của chúng tôi.

Những trang web của chúng tôi đưa ra một giải pháp tuyển sinh kỹ thuật số hiệu quả cho các trường đại học, cao đẳng và trường ngôn ngữ, tạo điều kiện cho họ nhắm đến một thị trường nhất định, tiếp cận và hơn hết là tăng số lượng tuyển sinh từ thị trường đó.

Ngoài Du Học, chúng tôi cũng sở hữu và điều hành các trang Estudo no Exterior cho sinh viên Brazil, Belajar Luar Negeri cho sinh viên Indonesia và Indian Student Abroad cho sinh viên Ấn Độ.

Du Hoc là phương tiện nơi sinh viên quốc tế tương lai, sinh viên quốc tế hiện tại và các chuyên gia người Việt đang tìm kiếm những chọn lựa học tập quốc tế có thể tìm thấy những thông tin về du học ở Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Anh và Mỹ.

Ngoài những thông tin luôn cập nhật về visa, các loại hình học viện và yêu cầu đầu vào, mọi người cũng có thể đọc về những trải nghiệm ‘đời thực’ của các sinh viên Việt Nam khác đã học ở những điểm đến này.

Trang web là một phương tiện lý tưởng để các học viện giới thiệu chương trình và khoa ngành của mình cho sinh viên trong thị trường cung cấp sinh viên quốc tế của Việt Nam.