Học các khóa học về khoa học xã hội ở Úc

Khoa học xã hội các khóa học ở Úc   Khoa học xã hội được thực hành giảng dạy ở mọi trường đại học Úc. Phần lớn công tác giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến những đặc điểm riêng của đất nước này: một đảo thưa dân; một xã hội của dân định cư Châu Âu với sự hiện...