Hỗ Trợ Sinh Viên Quốc Tế Để Hỗ Trợ Việc Làm Của Úc

Hỗ Trợ Sinh Viên Quốc Tế Để Hỗ Trợ Việc Làm Của Úc   Chính quyền của Morrison đang thực hiện một số thay đổi đối với việc sắp xếp thị thực sinh viên để đảm bảo Úc vẫn là một điểm đến ưu tiên của sinh viên quốc tế trong đại dịch COVID-19.  Các thay đổi về sắp xếp...