Theo học Y tế Công cộng tại Hoa Kỳ

Theo học Y tế Công cộng tại Hoa Kỳ   Các chuyên gia y tế công cộng bảo vệ sức khỏe của mọi người và cộng đồng nơi họ sinh sống, học tập, làm việc và vui chơi. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực y tế công cộng trải dài từ những công việc thuộc ngành khoa học định lượng...