Những trải nghiệm và phiêu lưu của Du Học Sinh Việt Nam

Sơ lược & Blog Sinh viên

Bấm vào blog sinh viên để đọc về những trải nghiệm của các sinh viên đã học ở nước ngoài. Bạn sẽ hiểu được trở thành sinh viên quốc tế là như thế nào và việc học ở một đất nước hay học viện nào đó sẽ ra sao.

Ngoài kinh nghiệm đại học, bạn có thể tìm hiểu sinh viên làm gì vào thời gian rảnh và cách họ đang cảm nhận cuộc sống ở điểm đến học tập mà mình đã chọn.

Bấm vào miêu tả sơ lược sinh viên để đọc những bài phỏng vấn với du học sinh Việt Nam.

Chúng tôi hỏi các du học sinh họ thích gì về điểm đến và học viện đã chọn, và về những thử thách mà họ đã đối mặt. Họ cho chúng tôi biết về cách họ nghĩ mình sẽ được lợi từ kinh nghiệm học tập và gửi lời khuyên tới các sinh viên khác đang cân nhắc chuyện du học.

Nếu bạn là sinh viên Việt Nam hiện đang học ở nước ngoài hoặc nếu trước kia bạn đã học ở nước ngoài và muốn chia sẻ câu chuyện của mình, vui lòng email cho chúng tôi tại info@targetstudentmedia.com