group study

Lợi ích của việc học nhóm

 

Là sinh viên, bạn biết việc học tập là điều cực kỳ quan trọng cho sự thành công của mình. Dĩ nhiên, bạn có thể chọn tự học, hoặc học nhóm. Trong bài viết này mình sẽ bàn về bốn lợi ích của việc học nhóm.

Học nhóm giúp dẹp bỏ sự chần chừ

Chần chừ, trì hoãn, hay lùi học là cái bẫy thường gặp phải khi bạn tự học. Khi không có ai ở đó để bắt bạn tập trung học, bạn sẽ dễ trở nên mất tập trung. Sinh viên chọn học nhóm sẽ ít có nguy cơ rơi vào bẫy chần chừ này. Khi ở trong môi trường mà các bạn học cùng đều năng động và nghiêm túc, là bạn đang có lợi thế và có nhiều khả năng đạt được tiến bộ trong các bài tập. Dĩ nhiên luôn có những sinh viên có tính tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian tốt hơn những bạn khác. Do đó, việc học nhóm có thể giúp cải thiện việc quản lý thời gian đối với những bạn không giỏi trong việc tuân thủ thời gian biểu. Nhưng có lẽ một trong những lợi thế quan trọng nhất đó chính là mọi người giúp nhau có động lực và do đó đối phó được với việc chần chừ và lãng phí thời gian. 

Hiểu biết tốt hơn

Đối với mỗi sinh viên khác nhau, việc học là một trải nghiệm khác nhau vì mỗi người có quan điểm riêng về các chủ đề, điều này rất tốt cho việc học nhóm. Nó giúp đưa ra các góc nhìn và quan điểm khác nhau và thúc đẩy tư duy sáng tạo và tư duy phản biện. Trong một số trường hợp, sinh viên thậm chí có thể giải thích tốt hơn một vấn đề được học cho bạn học của mình, điều này khiến việc học nhóm trở nên cực kỳ có giá trị nếu bạn thấy một môn nào đó khó hiểu. Và với những bạn đã nắm được vấn đề thì sẽ có cơ hội để xem lại và tinh chỉnh sự hiểu biết của mình bằng cách giải thích cho các bạn đồng môn. 

 

ICL Education Group students

 

Chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ

Sinh viên học nhóm có thể học hiệu quả hơn và có thêm cơ hội để đưa ra các câu hỏi, giúp giảm bớt thời gian bối rối về các vấn đề mà họ gặp phải. Hơn nữa, việc tự học một mình chỉ đưa ra một góc nhìn cho việc học – góc nhìn của chính bạn! Mặc dù bạn có thể cảm thấy đây không phải là một vấn đề, nhưng việc có thêm các góc độ mới mẻ qua việc chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ có thể giúp bạn học thấu đáo hơn.

Học từ bạn bè

Nhưng trên hết, bạn sẽ học và nhớ được nhiều hơn khi học nhóm! Điều này là bởi vì bạn sẽ chia sẻ ý tưởng, cùng tranh luận, phân tích, và thảo luận nhóm, học hỏi lẫn nhau. Việc này giúp bạn có cơ hội đào sâu vể chủ đề đang học, giúp bổ sung những điều gì còn thiếu trong hiểu biết của bạn về chủ đề này. Vì vậy dù bạn có đang gặp trở ngại nào, cơ hội cao là ai đó trong nhóm của bạn sẽ có thể giải thích mọi thứ rõ ràng hơn để bạn vượt qua qua rào cản ấy.

 

Bài viết do Dea Dizho