Du học Mỹ – Lấy bằng Cao Đẳng liên kết hay bằng Cử nhân?

Du học Mỹ – Lấy bằng Cao Đẳng liên kết hay bằng Cử nhân?   Du học tại Mỹ có thể là một trải nghiệm thú vị đối với sinh viên quốc tế theo học đại học. Việc quyết định nơi bắt đầu hành trình học đại học là một cuộc lựa chọn khó khăn mà hầu hết các sinh viên đều gặp...