Trang này được sở hữu và điều hành bởi Target Student Media Ltd, UK Company Registration no: 8679918, Reg. office: 476 St Albans Rd, Watford, WD24 6QU, UK

Có thể liên hệ với chúng tôi qua email info@targetstudentmedia.com

Điều khoản sử dụng trang web

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chứng tỏ rằng mình chấp nhận những điều khoản sử dụng này và đồng ý tuân thủ. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sử dụng này, vui lòng tránh sử dụng trang web của chúng tôi.

Độ tín nhiệm của Thông tin đăng tải & Miễn trách nhiệm

Tư liệu có trong trang web của chúng tôi được cung cấp chỉ với mục đích thông tin chung và không tuyên bố hoặc cấu thành lời khuyên pháp lý hay chuyên môn khác và không nên dùng làm căn cứ.

Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất có thể nảy sinh từ việc truy cập hay dựa vào thông tin trên trang web và trong phạm vi tối đa cho phép bởi luật pháp nước Anh, chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại, trực tiếp hay gián tiếp, nảy sinh từ việc sử dụng trang này.

Truy cập trang của chúng tôi

Việc truy cập trang web của chúng tôi chỉ được phép trên cơ sở tạm thời, và chúng tôi có quyền thu hồi hay sửa đổi dịch vụ cung cấp trên trang web mà không thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì, trang web không sử dụng được vào bất cứ lúc nào hay khoảng thời gian nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hay người được cấp phép tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của mình, và trong những tài liệu được đăng trên web. Những tư liệu này được bảo vệ bởi luật và hiệp ước về bản quyền trên khắp thế giới. Những quyền này đều được đăng ký bản quyền.

Bạn có thể in và có thể tải về các trích đoạn của bất cứ trang nào từ web của chúng tôi để tham khảo cá nhân, và bạn có thể giới thiệu tài liệu đăng trên web của chúng tôi với những người trong tổ chức của mình.

Bạn không được chỉnh sửa giấy tờ hay phiên bản kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào mà mình in hay tải về, và bạn không được dùng hình ảnh minh họa, tranh ảnh, chuỗi video, audio hay bất cứ hình ảnh đồ họa nào tách riêng với nội dung đi kèm.

Vị trí của chúng tôi (và của mọi cộng tác viên đã xác định) với tư cách là tác giả của tư liệu đăng trên trang web phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần tư liệu nào trên trang của chúng tôi với mục đích thương mại mà không được phép của chúng tôi hoặc của nhà cấp phép cho chúng tôi.

Nếu bạn in, copy hay tải bất kỳ phần nào trên trang của chúng tôi mà vi phạm những điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ bị ngưng ngay lập tức và bạn phải, theo ý chúng tôi, trả lại hay hủy bất cứ bản copy nào của tài liệu mà bạn đã lập.

Trang của chúng tôi thay đổi thường xuyên

Chúng tôi mong muốn cập nhật trang web thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung vào bất cứ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng việc truy cập vào trang web, hoặc đóng vô thời hạn. Bất kỳ tư liệu nào trên trang của chúng tôi đều có thể lỗi thời vào bất cứ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật những tư liệu đó.

Trách nhiệm của chúng tôi

Tài liệu hiển thị trên trang của chúng tôi được cung cấp mà không đảm bảo, ước định hay bảo hành về độ chính xác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi công khai loại trừ:

Mọi điều kiện, cam kết và các điều khoản khác có thể được quy định khác theo quy chế, luật pháp chung hay luật công bằng.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất, thiệt hại gián tiếp hay hệ quả gây ra bởi bất kỳ người dùng nào liên quan với trang của chúng tôi hay liên quan đến việc sử dụng và không thể sử dụng, hay những kết quả của việc sử dụng trang này, các trang lên kết với trang này và bất kỳ tài liệu nào đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với:

tổn thất thu nhập hay doanh thu;

tổn thất kinh doanh;

tổn thất lợi nhuận hay hợp đồng;

tổn thất khoản tiết kiệm dự kiến;

tổn thất dữ liệu;

tổn thất sự tín nhiệm;

lãng phí thời gian quản lý và làm việc; và

đối với tổn thất hay thiệt hại thuộc bất kỳ dạng nào, dù phát sinh như thế nào và gây ra do sai phạm (bao gồm sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bằng cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, với điều kiện tình trạng này không làm cản trở yêu cầu bồi thường tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp không bị loại trừ bởi bất kỳ nhóm nào nêu trên.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hay thương tích cá nhân nảy sinh do sự bất cẩn của bạn, cũng không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc cố ý xuyên tạc hay trình bày sai một vấn đề cơ bản, cũng không đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể được loại trừ hay giới hạn theo luật hiện hành.

Virus, hack và các hành vi tội phạm khác

Bạn không được lạm dụng trang của chúng tôi bằng cách cố ý đưa virus, trojan, worm, logic bomb hay những thứ độc hại hoặc gây hại cho công nghệ. Bạn không được truy cập trái phép vào trang web, server lưu trữ trang web hay mọi server, máy tính hay cơ sở dữ liệu liên kết với trang của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hay tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Nếu vi phạm điều khoản này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Luật lạm dụng máy tính năm 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào với các cơ quan hành pháp có liên quan và sẽ phối hợp với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, bạn sẽ bị ngưng quyền sử dụng trang web của chúng tôi ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào gây ra bởi tấn công từ chối dịch vụ phân tán, virus hay những thứ gây hại cho công nghệ có thể làm ảnh hưởng đến thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu độc quyền của bạn do bạn sử dụng trang web của chúng tôi để tải về bất kỳ tài liệu nào được đăng trên web, hay từ bất kỳ trang web nào có liên kết.

Liên kết từ trang của chúng tôi

Trong trường hợp trang của chúng tôi có chứa đường dẫn đến các trang khác và nguồn tài liệu do bên thứ ba cung cấp, những đường dẫn này được cung cấp cho bạn chỉ với mục đích thông tin. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của những trang web hay nguồn tài liệu này, và không chịu trách nhiệm về họ hay bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào có thể nảy sinh do bạn sử dụng họ. Khi truy cập vào một trang web thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn kiểm tra điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của họ để đảm bảo tuân thủ và xác định họ có thể sử dụng thông tin của bạn như thế nào.

Form Liên hệ

Nếu bạn chọn gửi form liên hệ từ trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các trường đại học, cao đẳng hay trường ngôn ngữ có thể cung cấp chương trình giáo dục cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin mà bạn đã gửi: tên, tuổi, địa chỉ email liên hệ và khóa học ưu tiên.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu nhập từ form của bạn để gửi cho các trường đại học trong tối đa 90 ngày. Chúng tôi sẽ giữ bản copy email đăng ký theo dõi của bạn vô thời hạn dưới dạng ghi chép việc đăng ký theo dõi của bạn.

Bạn có thể hủy đăng ký theo dõi vào bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng ô unsubscribe trong email mà bạn nhận được hoặc bằng cách email cho chúng tôi theo địa chỉ info@targetstudentmedia.com

Thẩm quyền và luật áp dụng

Tòa án Anh sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào nảy sinh từ, hoặc liên quan tới, việc ghé vào trang web của chúng tôi.

Những điều khoản sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ, hoặc có liên quan với, hay về chủ đề, hay sự hình thành của những điều khoản này (bao gồm những tranh chấp hay yêu cầu bồi thường phi khế ước) sẽ được kiểm soát và được hiểu theo luật của Anh và Wales.

Thay đổi

Chúng tôi có thể điều chỉnh những điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn nên kiểm tra trang này thi thoảng để lưu ý bất kỳ sự thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện, bởi vì chúng ràng buộc bạn. Một số quy định trong các điều khoản sử dụng này cũng có thể bị thay thế bởi những quy định hay thông báo được đăng ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Thắc mắc

Nếu bạn có thắc mắc về tài liệu trên trang của chúng tôi, vui lòng liên hệ info@targetstudentmedia.com

Cám ơn bạn đã ghé trang web của chúng tôi.