Dưới đây là năm lời khuyên để bạn kết nối với mọi người và có những tình bạn lâu dài khi đi du học

Nếu bạn đang cân nhắc đến chuyện đi du học nhưng lo lắng rằng việc kết bạn sẽ khó khăn hơn, thì đừng lo nữa nhé! Theo nhiều cách, việc kết bạn khi bạn là một sinh viên quốc tế thực ra còn dễ dàng hơn nữa! Dưới đây là năm lời khuyên để bạn kết nối với mọi người và có...