Chuyển tiếp từ trường Cao đẳng Cộng đồng

Chuyển tiếp từ trường Cao đẳng Cộng đồng   Nhiều sinh viên Mỹ, và khoảng 90.000 sinh viên quốc tế, đang theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng trong hai năm đầu của đại học. Với khoảng 1.200 trường cao đẳng cộng đồng trên toàn quốc, hình thức học này có rất...