Vì sao lại học Tâm lý học ở Vương quốc Anh?

Vì sao lại học Tâm lý học ở Vương quốc Anh?   Tâm lý học là môn khoa học phổ biến nhất trong giáo dục bậc cao ở Anh. Sinh viên học ngành này có nền tảng học tập và văn bằng đầu vào rất đa dạng. Sinh viên quốc tế thường đăng ký học ngành này. Một khóa học lấy bằng...