Executive Seminar tại Ohio University

Nathalia từ Brazil đến Ohio University ở Mỹ để tham dự Executive Seminar (Hội thảo điều hành). Trong bài viết này, Nathalia giải thích vì sao cô quyết định làm việc này và những kỳ vọng của cô. Khi cô hoàn thành hội thảo, chúng ta sẽ lại được nghe từ Nathalia trong...