Coastal Carolina University được xếp hạng 5

Coastal Carolina University được xếp hạng 5 trong danh sách các Trường có Giá trị tốt nhất (the Best Value Schools) ở khu vực phía Nam Hoa Kỳ theo U.S. News & World Report trong năm 2022.   Việc đánh giá xếp hạng cho hạng mục Giá trị tốt nhất (The Best Value)...