canberra

Hỗ Trợ Sinh Viên Quốc Tế Để Hỗ Trợ Việc Làm Của Úc

 

Chính quyền của Morrison đang thực hiện một số thay đổi đối với việc sắp xếp thị thực sinh viên để đảm bảo Úc vẫn là một điểm đến ưu tiên của sinh viên quốc tế trong đại dịch COVID-19. 

Các thay đổi về sắp xếp thị thực sinh viên để đảm bảo Úc vẫn là một điểm đến ưu tiên cho sinh viên quốc tế. 

Mặc dù việc đóng cửa biên giới quốc tế rất quan trọng trong sự thành công làm chậm việc lây lan của vi rút corona, và Úc là quốc gia dẫn dầu trong vấn đề này, nhưng việc đóng cửa biên giới cũng đưa ra những thách thức cho ngành giáo dục và sinh viên, cả trong nước và nước ngoài.

Năm thay đổi sau đây sẽ đảm bảo cho sinh viên quốc tế không thiệt thòi do đại dịch corona và Úc vẫn là một điểm đến cạnh tranh so với các quốc gia khác.

Các thay đổi bao gồm:

  • Chính phủ  sẽ khởi động lại việc cấp thị thực sinh viên ở tất cả các địa điểm bên ngoài nước Úc. Điều này có nghĩa là khi biên giới mở lại, sinh viên sẽ có thị thực sẵn sàng và có thể sắp xếp để xuất nhập cảnh.
  • Sinh viên quốc tế sẽ có thể nộp đơn xin gia hạn thị thực sinh viên miễn phí, nếu sinh viên không thể hoàn thành việc học trong thời gian hiệu lực ban đầu của thị thực.
  • Những sinh viên có thị thực sinh viên hiện tại đang học trực tuyến bên ngoài nước Úc vì COVID-19 sẽ có thể dùng khoảng thời gian học này để tính vào yêu cầu học tập của Úc đối với thị thực làm việc sau tốt nghiệp.  
  • Sinh viên tốt nghiệp có thị thực sinh viên sẽ đủ điều kiện để xin thị thực làm việc sau tốt nghiệp ngoài nước Úc nếu không thể quay trở lại do COVID-19.
  • Sẽ có thêm thời gian cho người nộp đơn để bổ sung kết quả tiếng Anh trong bối cảnh COVID-19 đã làm gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ này.

Chúng tôi là một quốc gia thân thiện chào đón sinh viên với hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới và là một trong những quốc gia có tỉ lệ COVID-19 thấp nhất thế giới. Sinh viên muốn học tập tại đây và chúng tôi muốn chào đón các em trở lại một cách an toàn và thận trọng khi mọi việc an toàn để chào đón sinh viên.

Bài này có trong Go Study Australia website