Theo học Y tế Công cộng tại Hoa Kỳ

 

Các chuyên gia y tế công cộng bảo vệ sức khỏe của mọi người và cộng đồng nơi họ sinh sống, học tập, làm việc và vui chơi. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực y tế công cộng trải dài từ những công việc thuộc ngành khoa học định lượng như hỗ trợ nghiên cứu y học và dược phẩm, quản lý các bộ dữ liệu lớn và sử dụng các hệ thống thông tin địa lý để vẽ lên bản đồ những nơi bùng nổ dịch bệnh cho đến những công việc trong giáo dục sức khỏe cộng đồng, đánh giá chương trình hoặc quản lý NGO quốc tế. Việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường và chương trình y tế công cộng có sẵn ở tất cả các cấp độ – trong khi bằng Master of Public Health (MPH) phổ biến nhất trong lịch sử, thì bằng cử nhân y tế công cộng là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất trong giáo dục đại học Hoa Kỳ. Giáo dục tiến sĩ cũng rất phong phú – trong khi có nhiều chương trình PhD có sẵn, thì bằng DrPH cũng rất phổ biến. DrPH là bằng thực hành nâng cao về sức khỏe cộng đồng. Vì lĩnh vực thực hành y tế công cộng rất rộng lớn, nên nền giáo dục có sẵn trong lĩnh vực này cũng rất bao la. Hoa Kỳ có một loạt các trường và chương trình y tế công cộng được chính thức công nhận và nổi tiếng thế giới để lựa chọn.

 

study public health in usa

 

Một trong những lợi ích lớn nhất đối với một nền giáo dục ở Hoa Kỳ đó là việc chất lượng của bằng cấp được đảm bảo bởi nó được công nhận. Council on Education for Public Health (CEPH) là tổ chức chịu trách nhiệm về việc công nhận các chương trình y tế công cộng tại Hoa Kỳ. Sinh viên có thể yên tâm rằng nếu các em đang theo học một chương trình y tế công cộng được công nhận bởi CEPH, thì các em sẽ nhận được một nền giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về mặt chất lượng. Trong khi mỗi bằng cấp đều có các yêu cầu cụ thể về chương trình giảng dạy, tất cả các sinh viên theo học tại một chương trình y tế công cộng được công nhận ở Hoa Kỳ để lấy bằng MPH đều được đào tạo dựa trên kỹ năng về các phương pháp dựa trên bằng chứng xác thực đối với sức khỏe cộng đồng (ví dụ phương pháp dịch tễ học và thống kê), hệ thống y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch và quản lý chương trình, chính sách y tế, lãnh đạo, truyền thông, tư duy hệ thống và thực hành phiên dịch. Tất cả các sinh viên cũng học về chuyên môn khoa học về sức khỏe cộng đồng cũng như các yếu tố liên quan đến sức khỏe con người, bao gồm môi trường, sinh học, và hành vi cũng như các yếu tố xã hội, chính trị và kinh tế có sức ảnh hưởng đến thế giới mà chúng ta đang sống. Sau khi theo học giáo dục sức khỏe cộng đồng nền tảng này, sinh viên sẽ chọn một lĩnh vực chuyên sâu. Chúng bao gồm từ thống kê sinh học đến sức khỏe môi trường và từ sức khỏe bà mẹ và trẻ em đến sức khỏe toàn cầu. MPH thường là chương trình học hai năm, với bằng tiến sĩ mất từ ba đến sáu năm.

Theo học tại một trường được CEPH công nhận đồng nghĩa với việc các em biết rằng chương trình cấp bằng của mình đã hoàn thành đánh giá đa cấp và thấy rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn theo thỏa thuận của quốc gia được phát triển bởi các học giả và học viên y tế công cộng. Theo học tại một ngôi trường được CEPH công nhận cũng cung cấp cho các sinh viên một lộ trình để đạt đủ điều kiện tham dự kỳ thi Certified in Public Health và nhận được chứng chỉ CPH. Kỳ thi và chứng chỉ được quản lý bởi National Board of Public Health Examiners (NBPHE). Hãy truy cập http://www.nbphe.org/ để biết thêm thông tin.

Hiện có 204 trường và chương trình được CEPH công nhận tại Hoa Kỳ và trên thế giới tại quốc gia Canada, Grenada, Israel, Lebanon, Mexico, và Đài Loan. Trang web của CEPH bao gồm một danh sách list các trường và chương trình được công nhận cũng như một cơ sở dữ liệu các bằng cấp được công nhận có thể tìm kiếm được. Tại đây các em có thể khám phá nhiều lĩnh vực chuyên sâu trong ngành y tế công cộng.

Dr Laura Rasar King
Executive Director, Council on Education for Public Health

ceph logo