học Tâm lý học

Vì sao lại học Tâm lý học ở Vương quốc Anh?

 

Tâm lý học là môn khoa học phổ biến nhất trong giáo dục bậc cao ở Anh. Sinh viên học ngành này có nền tảng học tập và văn bằng đầu vào rất đa dạng. Sinh viên quốc tế thường đăng ký học ngành này.

Một khóa học lấy bằng Tâm lý (thường là ba, bốn năm ở Scotland) chú trọng vào khoa học, phát triển sự hiểu biết về tư duy, bộ não, hành vi của con người, bối cảnh và trải nghiệm xã hội thông qua giảng dạy và nghiên cứu. Có được tấm bằng nghĩa là có được kiến thức và kinh nghiệm về rất nhiều kỹ năng và phương pháp nghiên cứu. Quá trình học cũng chú trọng vào những ứng dụng đời thực của môn học, điều này ngày càng tác động đến văn hóa đại chúng.

Các chương trình lấy bằng hầu như bao hàm phạm vi như nhau, bởi vì British Psychological Society (Hội Tâm lý học Anh) quản lý và liên tục xem duyệt chương trình giảng dạy chính; nói chung chương trình lấy bằng trước hết sẽ giới thiệu bộ môn và có thể bao hàm những môn liên kết như sinh học và xã hội học, cung cấp thực tế, số liệu thống kê và phương pháp nghiên cứu dẫn nhập. Sau đó sẽ là chương trình chi tiết chính của toàn bộ môn, từ cơ sở sinh học của hành vi và khoa học thần kinh cho đến tâm lý xã hội, bao gồm nhận thức (tri giác, ghi nhớ, học hỏi, chú ý), sự phát triển con người, những khác biệt cá nhân (bao gồm kiểm tra nhân cách, trí thông minh, tâm lý), những khía cạnh về khái niệm và lịch sử, thực hành chuyên sâu, những phương pháp nghiên cứu và công tác thống kê. Năm cuối thường sẽ liên quan đến một dự án nghiên cứu cá nhân, và nghiên cứu hàng loạt những chọn lựa chuyên môn tùy từng học viện, phản ánh chuyên môn và nghiên cứu của sinh viên. Do đó những chọn lựa liên quan đến con đường sự nghiệp có thể khác nhau, chẳng hạn như tâm lý học pháp y cho đến nghiên cứu chuyên môn chi tiết như tâm lý học nhận thức ứng dụng. Trong khóa học sẽ có phần chú trọng vào việc phát triển những kỹ năng cho công việc sau này, bao gồm thuyết trình, làm việc nhóm và tư duy phê bình. Việc đánh giá sẽ được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ các kỳ thi thông thường đến nghiên cứu tình huống và thuyết trình về danh mục đầu tư.

Như vậy các học viện sẽ khác nhau trong khuôn khổ này; một số sẽ có những người nổi tiếng thế giới với phần lớn là các chuyên gia, và tất cả đều sẽ có những người tận tụy nhiệt huyết với bộ môn và nghiên cứu của mình. Do đó các chương trình được cung cấp sẽ khác nhau ở từng nơi tùy vào mối quan tâm của sinh viên. Một số sẽ chú trọng nhiều vào giảng dạy, trong khi những nơi khác thì sẽ cố phát triển kỹ năng học tập độc lập. Tất cả đều có phòng thí nghiệm và cơ sở IT tốt cơ bản, trong khi một số nơi thì có cơ sở vật chất cho công tác chi tiết trong những lĩnh vực như chức năng não bộ và tri giác. Một số thì nhỏ, một số thì lớn, một số nằm trong khuôn viên trường, một số thì ở ngoài nước, một số ở trung tâm thành phố, một số thì có thể ở các tòa nhà rải rác trong môi trường đô thị. Một số có thể ở các thị trấn nhỏ, một số thì ở những thành phố lớn. Một số ở các tòa nhà chuyên dụng mới xây, một số khác thì là địa điểm lịch sử. Một số sẽ cung cấp bài giảng dài, những nơi khác thì cung cấp hướng dẫn cá nhân.

Hoàn thành chương trình lấy bằng là bước đầu tiên nếu sinh viên tốt nghiệp muốn trở thành nhà tâm lý học chuyên nghiệp; thông thường sau đó sẽ là chương trình nghiên cứu chuyên sâu và thực hành có giám sát dài thêm ba năm nữa để trở thành một nhà tâm lý học chuyên nghiệp độc lập. Dĩ nhiên tấm bằng rất thích hợp cho nhiều ngành nghề khác, bao gồm giảng dạy, tiếp thị, nhân sự, công tác truyền thông và xã hội.

Như vậy tấm bằng tâm lý học không chỉ thú vị về bản chất mà còn cung cấp rất nhiều con đường khác nhau để có được việc làm.