Nguyễn Quang Long, Dublin International Foundation College

 

Nguyễn Quang Long là sinh viên Việt Nam học ở Ireland tại Dublin International Foundation College.

Anh đang theo học chương trình Dược DIFC Foundation Year để chuẩn bị tiếp tục học lấy bằng dược.

International Foundation Year (Năm dự bị quốc tế) cung cấp cho sinh viên Việt Nam đã hoàn tất chương trình Trung Học một con đường để học ở các trường đại học hàng đầu Ireland & Vương Quốc Anh.