Hannah – Một ngày ở New Zealand

 

Hannah là sinh viên đại học hai mươi hai tuổi người Việt đang học tại New Zealand. Cô rất thích việc học và cuộc sống xã hội bận rộn của mình ở đó!

Tìm hiểu cuộc sống trông như thế nào khi là sinh viên quốc tế ở New Zealand bằng cách trải qua một ngày với Hannah qua video này.

Tìm thêm thông tin về học tập ở New Zealand tại https://www.studyinnewzealand.govt.nz