Tran Le

Trân Lê và Helena, Seattle Colleges

 

Tên: Trân Lê
Quốc gia: Việt Nam
Chuyên ngành: Thông tin

Tôi vốn đang học lớp 11 ở Việt Nam. Chương trình này ở Seatle thật sự rất tuyệt bởi vì tôi có thể lấy bằng trung học và bằng AA cùng lúc.

 tran le            helena

 Trân Lê và Helena Permata Huray

Tên: Helena Permata Huray
Quốc gia: Indonesia

Tôi quyết định học chương trình hoàn tất trung học quốc tế tại  Seattle Colleges bởi vì có thể kết hợp các khóa cao đẳng đồng thời hoàn tất chương trình lấy bằng trung học với chi phí không đắt so với hoàn tất trung học ở Indonesia. Tôi rất vui vì mình có thể đạt được hai mục tiêu cùng lúc. Tôi dự định chuyển sang  University of Washington, Foster School of Business.