Trang Nguyn, University of Greenwich

 

Trang Nguyễn đến từ Việt Nam. Cô đang học Kế toán và Tài chính tại University of Greenwich. Hãy nghe những gì cô kể về cuộc sống khi là sinh viên Việt Nam ở Vương Quốc Anh.

Trang kể với chúng ta về việc cô thích học ở khuôn viên xinh đẹp và mang tính lịch sử của trường. Cô cũng đề cập đây là một nơi lý tưởng cho sinh viên tài chính học tập vì ở gần khu tài chính của thành phố Luân Đôn.

Trang rất thích sống và học tập ở Luân Đôn bởi vì đó là một trong những thành phố tầm cỡ quốc tế của thế giới. Đó là một nơi thú vị cho sinh viên sống và luôn có rất nhiều việc để làm.

Cô cũng bàn về việc Cộng đồng Sinh Viên Việt Nam là một nguồn lực hữu ích cho các sinh viên Việt Nam đang sống ở nước ngoài.