Ngc Ngân Nguyn, ILAC

 

Ngọc Ngân Nguyễn là sinh viên đến từ Việt Nam. Cô đang học tại International Language Academy of Canada ở Toronto.

Cô đang học một khóa dự bị đại học bằng tiếng Anh để giúp chuẩn bị cho chương trình đại học của mình tại University of Toronto. Khóa học giúp cải thiện kỹ năng trình bày nói và viết bài luận.

Cô thích những giáo viên thân thiện tại ILAC và nói rằng các thầy cô làm cho sinh viên cảm thấy như lớp học là gia đình. Cô cũng thích khi có những sinh viên từ khắp thế giới tại ILAC. Ngoài việc có thêm những người bạn Châu Á mới, cô cũng có bạn từ Nam Mỹ và Châu Âu.