Hân, University of North Texas

 

Hân đến từ Sài Gòn. Cô là sinh viên năm hai tại University of North Texas chuyên về sinh học. Cô và một số sinh viên Việt Nam khác đang học tại UNT cho chúng ta biết về những trải nghiệm của họ khi sống và học tập ở Mỹ.

Họ thích những nhân viên thân thiện, cơ sở hiện đại của trường và đặc biệt thích vì có một Hội Sinh Viên Việt Nam ở đó.