TORONTO INTERNATIONAL COLLEGE (TIC)

TIC
TIC logo

Address: 3550 Victoria Park Ave, Suite 430, Toronto, ON M2H 2N5, Canada
Tel: +1 416-498-9299
Email: adm@ticedu.ca
Visit Website 

TIC là một trường tư thục đã được kiểm tra và được cấp phép bởi Bộ Giáo dục Ontario theo Số BSID: 665800. Trường nằm tại Toronto, thành phố lớn nhất ở Canada và là thủ phủ của tỉnh Ontario.

Các chương trình giảng dạy tại TIC:

  1. ESL (English as a Secondary Language).
  2. Các môn học cấp Tín chỉ Hệ Trung học Phổ thông từ lớp 9 đến lớp 12.
  3. Chương trình chuyển tiếp: TIC + Centennial College/Bay College.
  4. Các khóa ESL và các khóa học từ lớp 9 đến lớp 12 học trực tuyến được cá nhân hóa lịch trình học, theo học tại nhà để lấy Bằng tốt nghiệp Trung học Ontario.

 

TIC asian student

Ba hình thức học:

  1. Học trên lớp
  2. Học trực tuyến kết hợp (học tại nhà)
  3. Học trực tuyến được cá nhân hóa lịch trình học (học tại nhà)

TIC cũng cung cấp chương trình PU (dự bị trường đại học danh tiếng), chương trình này đảm bảo 100% học sinh được nhận vào các trường đại học hàng đầu tại Canada.

Trường cũng có các chương trình học bổng từ $1000 đến $5000, học phí có thể được thanh toán trả góp.

 

TIC asian students in class

 

Đăng ký ngay chỉ bằng cách scan trang đầu hộ chiếu và gửi https://tic.elsetech.net/index/user/index.html

Hoặc gửi email đến địa chỉ adm@ticedu.ca