SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY

san francisco state university graduates
sfsu logo

Address: 1600 Holloway Ave, San Francisco, CA 94132, United States
Tel: +1-415-338-1293
Email: world@sfsu.edu
Website 

facebook  instagram  twitter     

San Francisco State University:

Với bản chất là một cộng đồng đa dạng, trường San Francisco State University tôn vinh cội nguồn, khuyến khích sự phát triển tri thức và cá nhân, thúc đẩy tính bình bẳng cũng như truyền cảm hứng cho lòng dũng cảm, sáng tạo và sự đổi mới.

 

sfsu campus

 

Trường SF State là trường đại học đô thị công lập lớn, nằm trong một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Được xây dựng với lịch sử hàng thế kỷ về cam kết chất lượng giảng dạy cùng khả năng tiếp cận rộng rãi với giáo dục đại học và sau đại học, trường có các chương trình học toàn diện, nghiêm ngặt và tích hợp, đòi hỏi sinh viên tham gia nghiên cứu tìm hiểu và suy ngẫm cởi mở.

 

sfsu students at gate

 

Trường SF State khuyến khích sinh viên, giảng viên cùng toàn bộ nhân viên hoàn toàn hòa mình cùng cộng đồng, phát triển và chia sẻ kiến thức với nhau. Lấy cảm hứng từ sự đa dạng của cộng đồng trường gồm nhiều lớp sinh viên từ thế hệ đâu tiên, sự dũng cảm của cộng đồng học thuật luôn nỗ lực phá vỡ các ranh giới truyền thống, trường SF State trang bị cho sinh viên sẵn sàng đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21.

 

sfsu international students

 

Cùng với cam kết bền vững đối với công bằng xã hội là trọng tâm trong mọi hoạt động của trường, trường SF State chuẩn bị cho sinh viên của trường để trở thành những công dân chủ động, có đạo đức, năng động với một quan điểm toàn cầu.