MONASH COLLEGE

monash students
monash college logo
Address: Monash College | CRICOS provider 01857, J Building, 73 Wellington Road, Monash University, Clayton, VIC 3800, Australia
Tel: +61 3 9905 5261
Email: study@monash.edu
Visit Website 
Monash University English Language Centre 

Monash University English Language Centre (Trung tâm Anh ngữ đại học Monash) là con đường học tiếng Anh được ưa chuộng để vào Monash. Chúng tôi là nhà cung cấp tiếng Anh duy nhất được Monash công nhận để vào học chương trình của họ.

Trung tâm này, một bộ phận của Monash College, là một trong những trung tâm tiếng Anh hiếm hoi trên thế giới gắn bó trực tiếp với trường đại học thuộc top 100. Chúng tôi cung cấp hàng loạt chương trình tiếng Anh chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn chuyên môn và các dịch vụ hỗ trợ học tập.

Hàng năm, chúng tôi hỗ trợ hơn 3000 sinh viên đạt được mục tiêu học tập và chuyên môn của mình.

Khi học với chúng tôi, bạn sẽ phát triển kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng học thuật để có thể thành công tại Monash.

Giáo viên của chúng tôi được đào tạo để dạy sinh viên quốc tế. Họ sẽ hỗ trợ bạn tìm hiểu cách học ở Úc.

 monash college classroom   Monash College students in class

 

Năm lý do hàng đầu để học tiếng Anh tại Monash:

– Khóa học được thiết kế cho sinh viên chuẩn bị vào Monash.
– Giáo viên trình độ, hiểu được những nhu cầu của sinh viên vào đại học.
– Đội ngũ hỗ trợ sinh viên kinh nghiệm và tận tâm.
– Chương trình được thiết kế cho nhu cầu học tập của sinh viên từ những quốc gia khác nhau.
– Kinh nghiệm trong việc phát triển những học viên độc lập.

 Các khóa học tiếng Anh

Monash English

Chương trình này sẽ cải thiện những kỹ năng tiếng Anh của bạn để chuẩn bị vào Monash College và Monash University. Chương trình được dạy từ bậc cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể học 10-60 tuần tùy vào bài kiểm tra xếp lớp và khóa học tương ứng.

Sau khi hoàn tất trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Monash, bạn có thể vào Monash University Foundation Year (năm dự bị Monash University ). Hoặc, bạn có thể trải qua kỳ kiểm tra IELTS để vào học Monash College Diploma (chương trình lấy chứng chỉ của Monash College) hay một khóa học đại học hoặc sau đại học của Monash University.

Monash English Bridging

Chương trình này lý tưởng cho những sinh viên đáp ứng được các yêu cầu học tập để vào Monash College hoặc Monash University, nhưng không đạt yêu cầu tiếng Anh với mức sát sao.

Sau khi hoàn thành Monash English Bridging, bạn có thể vào trực tiếp Monash College Diploma (chương trình lấy chứng chỉ của Monash College), hay một khóa học đại học hoặc sau đại học, mà không cần thi IELTS*.

*Không chấp nhận cho tất cả các chương trình lấy bằng Monash.

Introductory Academic Program (Chương trình đại cương)

Chương trình kỹ năng Anh ngữ học thuật dài năm tuần cho những sinh viên đã được nhận hẳn vào Monash University.

 

 monash college students on campus   monash students

 

Chọn khóa học tiếng Anh thích hợp

Khóa học thích hợp cho bạn tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn và những yêu cầu đầu vào của khóa học. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn khi bạn nộp đơn. Bạn sẽ được cấp một chỗ trong chương trình tiếng Anh thích hợp nhất với mình. Chúng tôi khuyến khích bạn nói chuyện với công ty giới thiệu về Monash English Placement Test (Kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Monash).

IELTS Test Centre (Trung tâm kiểm tra IELTS)

Nếu bạn cần kiểm tra IELTS, Trung tâm này là một IELTS Test Centre được công nhận. Chúng tôi có kỳ kiểm tra hầu như mỗi tuần tại cơ sở Clayton.

Tour học tiếng Anh ngắn hạn

Monash College cung cấp các tour học tiếng Anh ngắn hạn cho sinh viên, giáo viên và nhóm nhân viên từ các trường đại học và trường phổ thông trên khắp thế giới.

Các nhóm học tiếng Anh trong khuôn viên Monash ở Melbourne. Các chương trình cũng có thể bao gồm nghiên cứu học thuật, định vị trong ngành, hoặc trải nghiệm văn hóa Úc.