study law in australia

Học Luật Ở Úc Là Một Trải Nghiệm Đẳng Cấp Thế Giới Đích Thực

 

Các trường đại học Úc cung cấp nhiều cơ hội đa dạng cho sinh viên quốc tế. Các tân sinh viên luật thường chọn học LLB (Cử nhân luật), hoặc đôi khi học JD (Thạc sĩ luật) nếu họ đã có bằng một ngành khác. Các sinh viên khác thì chọn lựa từ nhiều loại văn bằng, bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật. Các trường đại học Úc được công nhận cấp quốc gia và trang bị cho những sinh viên tốt nghiệp làm việc trong thị trường toàn cầu.

Úc là một điểm đến đặc biệt, cả về học tập lẫn du lịch. Sinh viên được lợi từ những thể chế chính trị ổn định và sự tôn trọng quy tắc pháp luật. Úc là một trong những quốc gia có các trường đại học đa văn hóa nhất trên thế giới và điều này góp phần vào lối sống độc đáo của Úc. Việc học ở Úc có lợi ích là cung cấp vô số cơ hội khám phá những điều mà lục địa rộng lớn này có thể mang lại, dù đó là Sydney Opera House biểu trưng hay Great Barrier Reef, những con đường nghệ thuật ở Barossa Valley, Kimberley hay Uluru, hoặc Australian Parliament House ở Canberra hay các thị trấn lịch sử Tasmania.

 

study law in australia

 

Sinh viên quốc tế học luật ở Úc được lợi từ mạng lưới hỗ trợ phong phú và văn hóa học xá đa dạng. Individual law student societies – LSSs (Các hội sinh viên luật cá nhân) tại mọi trường luật ở Úc cung cấp cho sinh viên tiếng nói đại diện liên quan đến những vấn đề giáo dục về luật. LSSs cũng phổ biến thông tin nghề nghiệp, tổ chức các cuộc thi luật, lập các sự kiện xã hội, thể thao, và hỗ trợ sức khỏe cũng như phúc lợi của sinh viên.

Australian Law Students’ Association – ALSA (Hội sinh viên luật Úc) là cơ quan đại diện cao nhất cho các sinh viên luật trong nước và quốc tế tại Úc. Với quyền thành viên miễn phí và tự động cho mọi sinh viên đại học luật và thạc sĩ luật ở Úc, ALSA cung cấp thông tin và hỗ trợ sinh viên luật Úc ở ba bậc:

Hoạt động như một cơ quan đại diện quốc gia về những mối quan tâm của sinh viên luật Úc;

Cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho sinh viên luật Úc; và

Cung cấp diễn đàn chia sẻ kiến thức cho LSSs khắp các trường đại học Úc.

 

Để biết thêm thông tin, xin xem trang web của Hội sinh viên Luật Úc, Australian Law Students Association website