health care professional

Giáo dục Sức khỏe ở Vương Quốc Anh

 

Các khóa học chăm sóc sức khỏe về điều dưỡng, hộ sinh và những nghề liên quan đến sức khỏe tại các trường đại học Vương Quốc Anh thu hút sinh viên từ khắp thế giới bởi chương trình giảng dạy tối ưu, giảng viên thường là những người đi đầu trong ngành và chương trình nghiên cứu đột phá, cung cấp thông tin cho việc giảng dạy và tác động lên sự cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bằng cấp được trao ở các trường đại học Vương Quốc Anh đáp ứng những tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt và được công nhận cũng như trân trọng khắp thế giới, mang đến giá trị tuyệt vời và cải thiện triển vọng sự nghiệp.

Các khóa học chăm sóc sức khỏe được cung cấp ở 85 trường giáo dục cao khắp nước Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, từ trường đại học mới đến một số trường đại học lâu đời ở Vương Quốc Anh, với các khóa học hiện có cho cả trình độ đại học lẫn sau đại học. Nhiều trường đại học ở Vương Quốc Anh có quan hệ đối tác lâu dài với các trường đại học khắp thế giới, và một số có cơ sở ở nước ngoài cung cấp chương trình chăm sóc sức khỏe. Một số trường đại học của Vương Quốc Anh cũng cung cấp chương trình học lấy chứng nhận từ xa, để sinh viên quốc tế có thể tham gia một cộng đồng toàn cầu của các chuyên gia và ứng dụng những gì đang học vào trường ở địa phương của mình.

Điều dưỡng

Các chương trình giáo dục Điều dưỡng nhằm mục đích tham gia đăng ký và hành nghề Nursing and Midwifery Council  ở Vương Quốc Anh (các chương trình pre-registration) chỉ có tại những trường được NMC phê duyệt. Các khóa học thường dài ba năm. Một nửa chương trình dựa trên thực hành lâm sàng, với sự tiếp xúc trực tiếp cùng bệnh nhân và gia đình. Đây có thể bao gồm gia đình, cộng đồng, bệnh viện, các tổ chức độc lập và tình nguyện. Tất cả các y tá và nữ hộ sinh được đào tạo ở Vương Quốc Anh phải hoàn tất thành công một chương trình học được phê duyệt để đăng ký NMC.

Các khóa post-registration dành cho chuyên viên sức khỏe và chăm sóc xã hội giúp những người hành nghề nâng chứng chỉ hiện tại lên thành bằng cấp hoặc lấy chuyên môn phụ. Đối với các y tá nước ngoài từ ngoài EU, có một chương trình giúp đủ điều kiện hành nghề ở Vương Quốc Anh, được gọi là Overseas Nursing Programme –ONP (Chương trình Điều dưỡng Nước ngoài). Mọi y tá hay nữ hộ sinh đang nghĩ đến việc tham gia đăng ký ở Vương Quốc Anh có thể kiểm tra các yêu cầu của NMC trên trang web: http://www.nmc-uk.org/

Có thể tìm thông tin về y tá sinh viên quốc tế trên trang web UK Council for International Student Affairs: http://www.ukcisa.org.uk/

 

Student nurse

 

Hộ sinh

Các chương trình giáo dục hộ sinh hướng đến việc đăng ký cũng chỉ có ở những trường được NMC phê duyệt. Các khóa học thường dài tối thiểu ba năm, trừ khi bạn đã đăng ký với NMC là y tá trình độ 1 (người lớn) – trường hợp này chương trình học có thể giảm xuống 18 tháng. Một nửa chương trình dựa trên thực hành lâm sàng, được tiếp xúc trực tiếp với phụ nữ, em bé và gia đình họ. Điều này có thể bao gồm gia đình, cộng đồng và bệnh viện, và ở nhiều dịch vụ phụ sản chẳng hạn như nhà bảo sanh và trung tâm sinh đẻ.

Những nghề liên quan đến sức khỏe

Health and Care Professions Council (HCPC) là cơ quan đặt ra các tiêu chuẩn giáo dục chuyên môn cho những nghề liên quan đến sức khỏe ở Vương Quốc Anh. Việc trở thành một chuyên gia đủ tiêu chuẩn đòi hỏi phải học trình độ lấy bằng và một số nghề chẳng hạn như liệu pháp nghệ thuật, liệu pháp kịch và âm nhạc cũng đòi hỏi học cao học sau khi có bằng đầu tiên về ngành liên quan. HCPC hiện phê duyệt các chương trình ở 16 ngành nghề mà họ quy định bao gồm chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia xạ trị, chuyên gia nói và ngôn ngữ. Để có danh sách đầy đủ, xem trang web HCPC: http://www.hpc-uk.org/

Khoa học Chăm sóc sức khỏe

Khoa học chăm sóc sức khỏe là sự ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc chẩn đoán và chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân. Công tác đào tạo sau đại học đối với NHS Practitioner Training Programme (PTP) tích hợp việc học và đào tạo ở nơi làm việc, hướng đến bằng Cử Nhân vinh dự được phê duyệt và công nhận ở một trong năm chủ đề khoa học sức khỏe: khoa học tim mạch, khoa học hô hấp và giấc ngủ; khoa học thần kinh; khoa học đời sống; công nghệ vật lý y tế; kỹ thuật lâm sàng. Chương trình bao gồm 50 tuần đào tạo ở nơi làm việc tại NHS trong ba năm với chương trình đào tạo khoa học mở rộng trong hai năm đầu, sau đó là chuyên ngành trong năm 2 hoặc 3. Hiện có 22 trường đại học ở Vương Quốc Anh cung cấp các chương trình lấy bằng cử nhân danh dự được công nhận đối với PTP.

 

health science student

 

Thông tin cho sinh viên quốc tế

Vương Quốc Anh có lịch sử hoan nghênh sinh viên quốc tế vào các trường đại học đa dạng, sáng tạo và đa văn hóa với hơn 430,000 sinh viên quốc tế từ hơn 180 quốc gia đang học tại Vương Quốc Anh hàng năm.

Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) là tổ chức xử lý mọi đơn nhập học toàn thời gian vào các khóa học giáo dục cao ở Vương Quốc Anh. Mỗi năm, hơn 115,000 người từ ngoài Vương Quốc Anh nộp đơn qua UCAS để học các khóa học đại học toàn thời gian ở Vương Quốc Anh. UCAS cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí về các khóa học hiện có ở Vương Quốc Anh, cách chọn khóa học phù hợp, và cách nộp đơn. UCAS không cung cấp các khóa học giáo dục cao, gợi ý về khóa học nên chọn, hay tư vấn về tài chính, nhập cư hay visa.

Jonathan Eames, Council of Deans of Health

Để có thêm lời khuyên cho sinh viên quốc tế về việc nộp đơn vào một trường đại học ở Vương Quốc Anh, truy cập trang web UCAS:  https://www.ucas.com/