vietnamese college students

Giải pháp trường cao đẳng cộng đồng

Lựa chọn lộ trình trường cao đẳng cộng đồng

Bạn đang có dự định đi du học Mỹ? Tin tốt là các trường cao đẳng và đại học bốn năm không phải là lựa chọn duy nhất khi theo học tại Mỹ. Mời bạn tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về giải pháp trường cao đẳng cộng đồng.

Trường cao đẳng cộng đồng là gì?

Trường cao đẳng cộng đồng, hay còn gọi là dự bị đại học, là chương trình học 2 năm để lấy bằng cao đẳng hoặc chứng chỉ hoàn thành chương trình. Bạn có thể chọn chuyển tiếp từ cao đẳng cộng đồng lên trường đại học 4 năm để tiếp tục lấy bằng cử nhân. Điều này giúp các tín chỉ bạn lấy được trong chương trình học tại cao đẳng cộng đồng được tiếp tục sử dụng trong chương trình học đại học 4 năm. (Lưu ý có một số tín chỉ không được chuyển tiếp, bạn cần trao đổi với cố vấn học thuật để lập kế hoạch nếu có ý định chuyển tiếp lên đại học).

Nhiều sinh viên chọn tham gia học các khóa tổng quan (chẳng hạn như tiếng Anh, lịch sử hay toán) ở trường cao đẳng cộng đồng trước khi chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để tham gia các khóa học chuyên ngành cụ thể và lấy bằng cử nhân. Các trường cao đẳng cộng đồng cũng có xu hướng mang tính vùng miền hơn—thông thường, hầu hết sinh viên theo học tại đây không phải là học sinh quốc tế mà chủ yếu là người địa phương.

 

Students at community college

 

Ưu điểm của cao đẳng cộng đồng

Theo tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ đem lại nhiều lợi ích cho sinh viên quốc tế. Đầu tiên, học phí thường thấp hơn so với các trường đại học bốn năm. Các trường cao đẳng cộng đồng cũng có xu hướng quy mô nhỏ hơn, nghĩa là các lớp học nhỏ hơn—và mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho sinh viên. Ngoài ra, nhiều trường cao đẳng cộng đồng còn có chương trình tuyển sinh tự do, có nghĩa là không có tiêu chuẩn tuyển sinh và hầu hết các ứng viên đều được chấp nhận.

Theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng cũng có thể là một cách hay để chuyển sang sinh sống và học tập ở một quốc gia mới. Hầu hết các trường đều hỗ trợ cho người học tiếng Anh và các khóa học tiếng Anh, vì vậy bạn có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình trong khi vẫn có thể lấy bằng cao đẳng hoặc hoàn thành chương trình chứng chỉ.

Hình thức visa

Để du học ở một trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ, sinh viên cần có Visa Sinh viên F-1. Để xin loại visa này, cần phải là sinh viên toàn thời gian – nếu không theo học toàn thời gian thì sẽ không đủ điều kiện được cấp visa này.

Bài viết này lần đầu tiên được đăng trên trang web educations.com.