The Sheffield College

The Sheffield College  Address: Granville Rd, Sheffield S2 2RL, United KingdomTel: +44 (0)114 260 2676Email: international.office@sheffcol.ac.ukVisit Website           Trường Cao đẳng Sheffield College nổi tiếng về chất lượng đào tạo quốc tế, với sự hợp tác chặt chẽ...

Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London Address: Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX, United KingdomTel: +44 (0)1784 434 455Email: international@rhul.ac.ukWebsite: https://www.royalholloway.ac.uk         Trường Royal Holloway, University of...

University of Cumbria

UNIVERSITY OF CUMBRIA Address: Fusehill Street, Carlisle, CA1 2HH,UKTel: +44 (0)1524 385486 Email: international@cumbria.ac.ukWebsite: https://www.cumbria.ac.uk     GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường đem đến một nền giáo dục xuất sắc và hầu hết các khóa học đều có tỷ lệ sinh...

University of Kent

UNIVERSITY OF KENT The University of Kent, The Registry, Canterbury, Kent, CT2 7NZ, UKTel: +44 1227 824904Email: internationalstudent@kent.ac.ukVisit Website      Trường University of Kent. Nơi hoài bão sẽ đem tới sự thành công trên toàn cầu. Khi chọn Kent là điểm đến...

Bath Spa University

Bath Spa University Address: Newton St Loe, Bath BA2 9BN, United KingdomTel: +44 (0)1225875875Email: international@bathspa.ac.ukWebsite     Học tập tại một thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới   Khi cân nhắc nơi muốn du học, các ưu tiên hàng đầu...