UIC Tutorium

THE TUTORIUM, UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO Address: Tutorium, 830 S. Halsted St., Addams Hall 105 (Bldg. 616; MC 163), Chicago, IL 60607, United StatesTel: +1 312.996.8098Email: tutorium@uic.eduVisit Website      Lộ trình Tutorium để theo học tại trường University...

University of Texas at Austin

UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN Address: English Language Center, 2400 Nueces Street, Austin, TX 78705Tel: +1 512-471-2480Email: elc@austin.utexas.eduVisit Website   Xếp hạng 9 Đại học Công lập tốt nhất Hoa Kỳ, theo U.S. News and World Report, 2023 Đào tạo Anh ngữ chất...

University of Oregon – American English Institute

University of Oregon – American English Institute Address: Agate Hall, 1787 Agate St, Eugene, OR 97403, United StatesTel: +1-541-346-3945Email: aei@uoregon.eduVisit Website      Viện Anh ngữ Mỹ Từ 1978, Viện American English Institute (AEI) đã là một trong những đơn...

Pace University ELI

Pace University English Language Institute Address: 161 William St 21 floor, New York, NY 10038, United StatesTel: +1 (212) 346-1562WhatsApp: +1 (347) 803-5939Email: eli@pace.eduVisit Website     Nằm trong top 9% các trường đại học tư thục Hoa Kỳ mang lại hiệu quả tốt...

University of Central Missouri English Language Institute

University of Central Missouri’s English Language Institute Address: English Language Institute, 511 S. Holden Street, Elliott Student Union 302, University of Central Missouri, Warrensburg, Missouri 64093, USTel: +1 660-543-8131Email: iep@ucmo.eduWebsite:...