Hannah – Một ngày ở New Zealand

Hannah – Một ngày ở New Zealand   Hannah là sinh viên đại học hai mươi hai tuổi người Việt đang học tại New Zealand. Cô rất thích việc học và cuộc sống xã hội bận rộn của mình ở đó! Tìm hiểu cuộc sống trông như thế nào khi là sinh viên quốc tế ở New Zealand bằng...