Mahurangi College

MAHURANGI COLLEGE Address: Woodcocks Road, Warkworth 0910, New ZealandContact: Alistair Elder, International DirectorEmail: a.elder@mahurangi.school.nzWebsite: https://www.mahurangi.school.nz   Mahurangi College là trường dành cho cả nam và nữ từ lớp 7 đến lớp 13 với...

ICL Education Group

ICL EDUCATION GROUP Address: 10-14 Lorne Street, Auckland CBD, Auckland 1010, New ZealandTel: +64 9 368 4343Email: info@icl.ac.nzVisit Website  ICL Education Group là cơ sở đào tạo quốc tế NZQA Category 1 kết hợp trường giảng dạy ngôn ngữ thành lập cách đây gần ba...