Nguyễn Quang Long, DIFC, Ireland

Nguyễn Quang Long, Dublin International Foundation College   Nguyễn Quang Long là sinh viên Việt Nam học ở Ireland tại Dublin International Foundation College. Anh đang theo học chương trình Dược DIFC Foundation Year để chuẩn bị tiếp tục học lấy bằng dược....