Englishour

ENGLISHOUR Address: 3 Abbey Street Lower, North City, Dublin 1, D01 K6R2, Ireland Tel: 00 353 1 878 6333 Email: info@englishour.ie Visit Website         Englishour là một trường đào tạo Anh ngữ được chứng nhận bởi ACELS và MEI nằm tại trung tâm thành phố Dublin. Với...

University of Limerick

UNIVERSITY OF LIMERICK Address: University of Limerick, Limerick, V94 T9PX, IrelandTel: +353 61213153Email: international@ul.ieVisit Website  Tại sao nên theo học trường University of Limerick tại Ai Len? Theo học tại trường University of Limerick chính là cầu nối tới...

Irish College of English

IRISH COLLEGE OF ENGLISH Address: 6 Church Rd, Malahide, Dublin, Ireland Tel: +353 (0)1 845 3744 Email: info@iceireland.com Visit Website  Irish College of English là một trường Anh ngữ được nhiều giải thưởng, thành lập vào năm 1992. Chúng tôi được ACELS, Service of...