Ngọc Ngân Nguyễn, ILAC

Ngọc Ngân Nguyễn, ILAC   Ngọc Ngân Nguyễn là sinh viên đến từ Việt Nam. Cô đang học tại International Language Academy of Canada ở Toronto. Cô đang học một khóa dự bị đại học bằng tiếng Anh để giúp chuẩn bị cho chương trình đại học của mình tại University of...