Toronto International College (TIC)

TORONTO INTERNATIONAL COLLEGE (TIC) Address: 3550 Victoria Park Ave, Suite 430, Toronto, ON M2H 2N5, CanadaTel: +1 416-498-9299Email: adm@ticedu.caVisit Website  TIC là một trường tư thục đã được kiểm tra và được cấp phép bởi Bộ Giáo dục Ontario theo Số BSID: 665800....

Northern Lights College

NORTHERN LIGHTS COLLEGE Address: 11401 8th St, Dawson Creek, BC V1G 4G2, CanadaTel: +1 866-463-6652Email: info@international.nlc.bc.caWebsite: www.nlc.bc.ca   Sẵn sàng cho sự nghiệp tại trường Northern Lights College ở bang British Columbia, Canada. Bạn có quan...

University of Guelph

UNIVERSITY OF GUELPH Address: 50 Stone Rd E, Guelph, ON N1G 2W1, CanadaTel: +1 519-824-4120Email: internat@uoguelph.caVisit Website          Trường University of Guelph là một trường đại học tổng hợp cỡ trung cung cấp đa dạng các chương trình văn bằng học thuật – hơn...

Centennial College

CENTENNIAL COLLEGE Address: 941 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T8, CanadaTel: +1 416-289-5000Email: nnguyen@centennialcollege.caVisit Website        Học tập và Làm việc tại Toronto, Canada Centennial College là trường Cao đẳng Công nghệ & Nghệ thuật Ứng dụng...