Mila, Curtin University

Mila, Curtin University   Mila từ Việt Nam là một sinh viên quốc tế đang học Petroleum Engineering (Kỹ thuật Dầu khí) tại Curtin University ở Perth, miền Tây nước Úc. Sau khi thi IELTS bước đầu ở Việt Nam, cô đã học một khóa tiếng Anh 5 tuần khi đến Úc và sau đó...