University of Texas at Austin

UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN Address: English Language Center, 2400 Nueces Street, Austin, TX 78705Tel: +1 512-471-2480Email: elc@austin.utexas.eduVisit Website   Xếp hạng 9 Đại học Công lập tốt nhất Hoa Kỳ, theo U.S. News and World Report, 2023 Đào tạo Anh ngữ chất...

English Language Institute (ELI)

English Language Institute (ELI) Address: One Embarcadero Center Lobby Level (2nd Floor) San Francisco, CA 94111 Tel/WhatsApp: 1-415-544-0311 Email: info@eli.edu Visit Website      English Language Institute (ELI) đã và đang cung cấp các khóa học Tiếng Anh, luyện thi...

Hawai’i English Language Program (HELP)

Hawai’i English Language Program (HELP) Address: 1395 Lower Campus Rd, MC 13-1, Honolulu, HI 96822Tel: +1 (808) 956-6636Email: eslhelp@hawaii.eduVisit Website      Hawai’i English Language Program (HELP) là một co-curricular program (chương trình học ứng dụng) được...