Master of Environment and Sustainability – Monash University

Address: Level 1, 14 Rainforest Walk, Clayton Campus, Wellington Road, Clayton, VIC 3800, Australia
Tel: +61 3 9902 6011
Email: susie.ho@monash.edu
Visit Website 

Hành tinh của chúng ta và những cư dân đang sinh sống trên hành tinh này đang ngày càng bị áp lực từ môi trường nhân tạo đến môi trường tự nhiên, từ sự bất bình đẳng xã hội đến sự sụt giảm đa dạng sinh học. Tuy vậy, Trái đất vẫn là hành tinh duy nhất chúng ta có thể sinh sống.

Chúng ta cần hành tinh này.

Vậy nên chúng ta phải giải quyết những vấn đề mình đã gây ra.

Những ý tưởng thông minh – giải pháp bền vững – chỉ xảy ra khi những chuyên gia hội tụ lại cùng nhau. Chúng tôi muốn phát triển một thế hệ là những nhà tư tưởng không sợ hãi, luôn hiếu kỳ để có thể nắm bắt được sự thay đổi và đưa ra những giải pháp bền vững, tích cực.

 

 

Chương trình Monash Master of Environment and Sustainability sẽ cung cấp cho học viên những kỹ năng từ nhiều chuyên ngành để bồi đắp đam mê của mình trong việc tạo dựng một thế giới thịnh vượng, công bằng hơn.

Khóa học có nhiều lựa chọn. Các môn chính cho phép học viên phân tích tự nhiên, xã hội và kinh tế tác động và phụ thuộc lẫn nhau.

Sau đó, học viên sẽ chọn một trong năm chuyên ngành:

  • Quản lý môi trường và phát triển bền vững của doanh nghiệp
  • Môi trường và Quản trị
  • An ninh Môi trường
  • Phát triển Quốc tế và môi trường
  • Lãnh đạo vì sự phát triển bền vững

Ngoài ra, học viên có thể thúc đẩy các kỹ năng thực tiễn bằng cách phát triển hoặc tham gia dự án liên ngành để thúc đẩy sự đổi mới. Hoặc học viên cũng có thể tham gia thực tập để thực hành kỹ năng trong lĩnh vực này, hoặc viết luận văn nghiên cứu để có thể tiếp tục chuyển tiếp lên PhD.

 

 

Khóa học được xây dựng trên nền tảng những vấn đề xã hội phức tạp cần những giải pháp đa ngành, do đó khóa học được thiết kế để thu hút sự pha trộn của nhiều chuyên môn.

Trong khóa học, mỗi sinh viên là một sinh viên toàn cầu và sẽ học tập cùng những sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới khát khao muốn tạo ra sự khác biệt.

Bạn sẽ có thể sử dụng kỹ năng mới của mình để thúc đẩy những giải pháp bền vững trong lĩnh vực của mình, hoặc chuyển sang ngành nghề mới. Có thể đó sẽ là tư vấn quản trị và pháp lý, xây dựng năng lực, giáo dục công, an ninh môi trường, hoặc nhân quyền. Bạn có thể xây dựng những thành phố bền vững, hoặc chặn đứng sự sụt giảm đa dạng sinh học. Bạn cũng có thể xây dựng chính sách, hoặc hoạt động vì sự công bằng xã hội.

 

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về khóa học Thạc sĩ Môi trường và Phát triển bền vững tại Monash University, vui lòng tham khảo tại https://www.monash.edu/master-environment-sustainability