University of Texas at Austin

UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN Address: English Language Center, 2400 Nueces Street, Austin, TX 78705Tel: +1 512-471-2480Email: elc@austin.utexas.eduVisit Website   Xếp hạng 9 Đại học Công lập tốt nhất Hoa Kỳ, theo U.S. News and World Report, 2023 Đào tạo Anh ngữ chất...

Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London Address: Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX, United KingdomTel: +44 (0)1784 434 455Email: international@rhul.ac.ukWebsite: https://www.royalholloway.ac.uk         Trường Royal Holloway, University of...

University of Oregon – American English Institute

University of Oregon – American English Institute Address: Agate Hall, 1787 Agate St, Eugene, OR 97403, United StatesTel: +1-541-346-3945Email: aei@uoregon.eduVisit Website      Viện Anh ngữ Mỹ Từ 1978, Viện American English Institute (AEI) đã là một trong những đơn...

University of Cumbria

UNIVERSITY OF CUMBRIA Address: Fusehill Street, Carlisle, CA1 2HH,UKTel: +44 (0)1524 385486 Email: international@cumbria.ac.ukWebsite: https://www.cumbria.ac.uk     GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường đem đến một nền giáo dục xuất sắc và hầu hết các khóa học đều có tỷ lệ sinh...

Madison College

MADISON COLLEGE Address: 1701 Wright Street Madison, Wisconsin 53704Tel: +1 (608) 246-6201Email: intladmission@madisoncollege.eduWebsite: https://madisoncollege.edu/International Admissions: https://madisoncollege.edu/international-admission       Giới thiệu trường...