Mô tả sơ lược về sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài.

Mô tả sơ lược Sinh viên

Bấm vào miêu tả sơ lược sinh viên để đọc những bài phỏng vấn với du học sinh Việt Nam.

Chúng tôi hỏi các du học sinh họ thích gì về điểm đến và học viện đã chọn, và về những thử thách mà họ đã đối mặt. Họ cho chúng tôi biết về cách họ nghĩ mình sẽ được lợi từ kinh nghiệm học tập và gửi lời khuyên tới các sinh viên khác đang cân nhắc chuyện du học.

Nếu bạn là sinh viên Việt Nam hiện đang học ở nước ngoài hoặc nếu trước kia bạn đã học ở nước ngoài và muốn có mặt trong mô tả sơ lược sinh viên, vui lòng email cho chúng tôi tại info@targetstudentmedia.com

 

Akash, University of Iowa, United States

Akash, University of Iowa   From: Pune, India Studying: Environmental Science, Mathematics, University of Iowa   Akash loves attending the University of Iowa because the diversity and helpful nature of the people. "There are people from various countries and...

read more

Devyani Rangnekar, Monash University

Devyani, Monash University   Masters of Psychology (Counselling), Monash University  Why did you decide to study in Melbourne? My sister started studying in Australia more than a year before I did. I came to visit her for a holiday and let's just say it was "love...

read more

Prashant, University College Dublin

Prashant, University College Dublin   Prashant, originally from Dehradun he is currently studying MEmgSc in Food Engineering at University College Dublin. Hear what he has to say about life as an Indian student in Ireland. Prashant tells us how the renowned...

read more

Parth, University of Canterbury

Parth, University of Canterbury   Master of Engineering Studies in Construction Management, University of Canterbury Having studied Civil Engineering at university and polytechnic in Mumbai, India, Parth had a goal to widen his engineering knowledge through...

read more

Sameer, Queen's University MBA

Sameer, Queen's MBA   Why did you choose to study in Canada? I had been working for a number of years before deciding to get a second MBA for the purpose of retooling. Since I already had one MBA program under my belt, I was keen that the second one should be a...

read more