Nghệ thuật tự do, Khoa học xã hội và Nhân văn

Các chương trình về nghệ thuật tự do, khoa học xã hội và nhân văn sẽ dạy bạn cách phân tích phê bình và khám phá những vấn đề trong xã hội, văn hóa và nhân văn.

Nghệ thuật tự do, Khoa học xã hội và Nhân văn

Các chương trình về nghệ thuật tự do, khoa học xã hội và nhân văn sẽ dạy bạn cách phân tích phê bình và khám phá những vấn đề trong xã hội, văn hóa và nhân văn. Bạn sẽ nghiên cứu về hành vi của con người và cách con người tương tác trong xã hội.

Những ngành học phổ biến bao gồm xã hội học, triết học, lịch sử, địa lý, thần học, khoa học chính trị cùng những ngành khác.

Các khóa học này có thể hướng đến muôn vàn chọn lựa về những nghề bổ ích trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng.

Bấm vào mô tả sơ lược để xem thông tin về các khoa, trường và phòng ban có chương trình học về Nghệ thuật tự do, Khoa học xã hội và nhân văn cho sinh viên Việt Nam học ở nước ngoài. Mô tả sơ lược bao gồm thông tin liên lạc, hình ảnh, video và google map.