Nghệ thuật, Truyền thông và Thiết kế

Bất kể bạn đam mê với điều gì, dù đó là xây dựng game, thiết kế thời trang, biên đạo múa hay mỹ thuật, luôn có một khóa học phù hợp với bạn.

Nghệ thuật, Truyền thông và Thiết kế

Các chương trình nghệ thuật, truyền thông và thiết kế bao gồm rất nhiều môn thuộc thiết kế và kiến trúc, nghệ thuật và nhiếp ảnh, truyền hình, phim và radio, sân khấu và khiêu vũ, thời trang, hoạt hình, truyền thông và giao tiếp. Các sinh viên nghệ thuật, truyền thông và thiết kế thường rất sáng tạo và giàu tưởng tượng cùng một niềm đam mê với ngành đã chọn.

Bằng cấp về nghệ thuật, truyền thông và thiết kế có thể đưa đến rất nhiều con đường sự nghiệp thú vị và đa dạng. Bất kể bạn đam mê với điều gì, dù đó là xây dựng game, thiết kế thời trang, biên đạo múa hay mỹ thuật, luôn có một khóa học phù hợp với bạn.

Bấm vào các mô tả chi tiết để xem thông tin về khoa, trường và phòng ban có các chương trình về nghệ thuật, truyền thông và thiết kế cho sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài. Mô tả sơ lược bao gồm thông tin liên lạc, hình ảnh, video và google map.