Kinh doanh và Luật

Những khóa học về kinh doanh và luật từ lâu đã là sự lựa chọn phổ biến, có thể hướng đến những nghề rất bổ ích và lương cao.

Kinh doanh và Luật

Trong lĩnh vực kinh doanh, có một số ngành học để chọn lựa từ các ngành truyền thống chẳng hạn như kế toán, quản lý hay kinh tế, cho đến những môn mới như hệ thống thông tin kinh doanh.

Tương tự, trong lĩnh vực luật có những chuyên ngành khác nhau bao gồm luật hình sự, luật doanh nghiệp hay luật quốc tế cùng một số ngành khác.

Những khóa học về kinh doanh và luật từ lâu đã là sự lựa chọn phổ biến, có thể hướng đến những nghề rất bổ ích và lương cao.

Bấm vào mô tả sơ lược để xem thông tin về các khoa, trường và phòng ban có chương trình kinh doanh và luật cho sinh viên Việt Nam học ở nước ngoài. Mô tả sơ lược bao gồm thông tin liên lạc, hình ảnh, video và google map.