Khoa học sức khỏe và Y tế

Các khóa học sẽ bao gồm cả những yếu tố thực tiễn lẫn lý thuyết, và sinh viên sẽ học về những kỹ năng chuyên môn cần cho lĩnh vực chuyên môn mà mình chọn, cùng với một sự hiểu biết về kiến thức khoa học cần thiết có liên quan.

Khoa học sức khỏe và Y tế

Trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và y tế có rất nhiều ngành và môn học như nha khoa, y tá, khoa học y tế, khoa học thú ý, khoa học thể dục thể thao, tâm lý học và dược học cùng nhiều ngành và môn khác.

Các khóa học sẽ bao gồm cả những yếu tố thực tiễn lẫn lý thuyết, và sinh viên sẽ học về những kỹ năng chuyên môn cần cho lĩnh vực chuyên môn mà mình chọn, cùng với một sự hiểu biết về kiến thức khoa học cần thiết có liên quan.

Các khóa học về khoa học sức khỏe và y tế là sự lựa chọn phổ biến cho các sinh viên quốc tế và có thể hướng đến những nghề nhiều thử thách thú vị và bổ ích.

Bấm vào mô tả sơ lược để xem thông tin về các khoa, trường và phòng ban có chương trình học về Khoa học sức khỏe và y tế cho sinh viên Việt Nam học ở nước ngoài. Miêu tả sơ lược bao gồm thông tin liên hệ, hình ảnh, video và google map.