Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Một khóa học về những bộ môn này sẽ trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng liên quan với nền công nghệ và sự đổi mới đang phát triển rất nhanh trong thế giới ngày nay.

Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ có rất nhiều ngành và môn học chẳng hạn như hóa học, vật lý, sinh học, toán học, kỹ thuật điện, cơ khí và khoa học máy tính cùng nhiều ngành và môn khác.

Sinh viên của những ngành đầy thử thách này thường giỏi về phân tích, số liệu và thích giải quyết vấn đề.

Một khóa học về những bộ môn này sẽ trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng liên quan với nền công nghệ và sự đổi mới đang phát triển rất nhanh trong thế giới ngày nay.

Bấm vào mô tả sơ lược để xem thông tin về các khoa, trường và phòng ban có chương trình học về Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ cho sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài. Mô tả sơ lược bao gồm thông tin liên hệ, hình ảnh, video và google map.