Khách sạn, Giải trí và Du lịch

Các khóa học khách sạn, du lịch và giải trí có thể hướng đến những nghề thú vị và bổ ích, được đi du lịch quốc tế, có cơ hội làm việc và gặp gỡ rất nhiều người khác nhau.

Khách sạn, Giải trí và Du lịch

Các chương trình quản lý khách sạn và du lịch ngày càng là chọn lựa học tập phổ biến ở trường đại học, và những trường về khách sạn và du lịch hiện tại cũng thường có các khóa học về giải trí, quản lý sự kiện và thể thao.

Các khóa học sẽ dạy bạn những kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho ngành mà mình chọn và thường có thể liên quan đến một kinh nghiệm thực tế nào đó trong môi trường làm việc. Ngoài ra bạn còn được dạy những kỹ năng chung chẳng hạn như giao tiếp và tổ chức.

Các khóa học khách sạn, du lịch và giải trí có thể hướng đến những nghề thú vị và bổ ích, được đi du lịch quốc tế, có cơ hội làm việc và gặp gỡ rất nhiều người khác nhau.

Bấm vào mô tả chi tiết để xem thông tin về các khoa, trường và phòng ban có chương trình học về khách  sạn, giải trí và du lịch cho sinh viên Việt Nam học ở nước ngoài. Mô tả sơ lược bao gồm thông tin liên lạc, hình ảnh, video và google map.